Đề thi gồm 3 phần:

Phần 1( 4đ): 8 câu hỏi Đ/S giải thích.

Phần 2( 3đ) câu luận

Hỏi nội dung trong các bài: Tổng quan, Hoạch định công suất, Bố trí, Định vị, Hoạch định tổng hợp.

Phần 3( 3đ):1 bài tập

Các dạng cho(Ngoài ra không thi)

_Chương dự báo: pp bình quân, MAD, mùa vụ.

_ Chương Hoạch định công suất: Lý thuyết quyết định.

_ Chương Định vị: PP tọa độ, PP phân tích chi phí.

_ Chương bố trí SX: bố trí theo sản phẩm.

_ Chương Hoạch định nhu cầu NVL: Nhu cầu thực.

_ Chương Điều độ: Jónhon 2 máy và Hungary.

_ Chương Dự trữ: Mô hình EOQ, POQ, QDM.

update

quản trị sản xuất tác nghiệp (3tc), 4 câu1, trắc nghiệm: 5 câu đúng sai, giải thích

2, liên hệ thực tiễn

3, bài tập định vị, phân tích chi phí vùng

4, bài tập về hoạch định tổng hợp/ điều độ sản xuất.

Đề cương

http://www.mediafire.com/?qmmmnz7m23afn9s

http://www.mediafire.com/?7juyc6zt8166m6c

Đề thi

Đề thi

Đề thi ngày 29/11/2012

 Đề thi môn Quản trị tác nghiệp 4tc kì 1/2013

định vị doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp?

phân tích nhân tố cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp, lấy ví dụ? 

 

Đề kiểm tra

Đề kiểm tra

slide, bải giảng

bài giảng

không rõ hai môn này có giống nhau không 😕