Hình thức thi

đc sd tài liệu, thi 60 phút

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Đề kiểm tra kỳ 3/2016

Đề kiểm tra kỳ 3/2015

Bài tập TKKT

Slide TKKT – TS. Nguyễn Minh Thu