Bảo hiểm thương mại 1

Đề thi gần giống vs môn Kinh tế bảo hiểm của K53, do đó các bạn nên tham khảo thêm môn này

Đề thi kỳ 1 năm 2016

Đề thi kỳ 1 năm 2014 (word)
Đề thi kỳ 1 năm 2014 (ảnh)

Bài tập bảo hiểm TM có giải

Đề cương bảo hiểm

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com