Bảo hiểm xã hội (CN)

Slide BHXH – ThS Phan Anh Tuấn

file nén -> Link down 

bao gồm
+ slide BHXH
+ đề cương BHXN
+ ôn tập BHXH
+ các tài liệu khác

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com