Chiến lược kinh doanh toàn cầu và quản trị toàn cầu

Đề thi hệ tại chức

đề thi kỳ 3/2013:

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com