Hạch Toán Môi Trường (CN)

Cập nhật đề thi kỳ 3/2013

Đề thi được sử dụng tài liệu

có bài tập: các dự án tính NPV, PB và định tính các chi phí môi trường có thể phát sinh; đề khá dài

tài liệu

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com