Hệ thống thông tin kế toán

 

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề 3b kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ 1 năm 2016 VB2

Đề thi kỳ 3 năm 2015

 

Tài liệu

bài tập cô Lê Kim Ngọc

Slide cô Lê Kim Ngọc (update)

Slide thầy Phạm Đức Cường

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com