Kế Hoạch Hóa Phát Triển

Câu hỏi đúng sai

Đề thi kế hoạch hóa phát triển 3tc kỳ 3 năm 2018

Đề thi kế hoạch hóa phát triển 1 kỳ 1 năm 2017

Đề thi kỳ 3/2015 (Ngày thi 27/11/2015)

Đúng Sai:
1. ”Gió Lào” ở các tỉnh miền Trung và ”bão lũ’ ở các tỉnh ven biển … là điểm yếu của các địa phương đó
2. Hệ thống KHK ở VN bao gồm KH 5 năm và KH hàng năm
3. Xu hướng của KH là giảm tính định lượng, tăng tính định tính

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com