Kế Toán Quản Trị 1

Kế toán quản trị 1

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

3 đề thi kế toán quản trị 1 kỳ 3 năm 2014 (K54)

Đề thi kế toán quản trị 1 kỳ 1/2014

Đề 2
Đề 8

Đề 3 – VB2

………

Đề thi kế toán quản trị 1 (Kỳ 3/2013): 

Đề thi kế toán quản trị 1 (kì 1/2013): 

Đề thi kế toán quản trị 1 (cũ): 

Slide + bài tập kế toán quản trị I – cô Phạm Thị Thủy

Slide kế toán quản trị 1

 

 

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com