Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành

Được sử dụng tài liệu

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi kỳ 1 năm 2014 (bên kiểm toán)

4 đề thi ngoài ngành: 

Giải đề kế toán quản trị: 

Giải đề 104 kỳ 3/2013

Đề thi kế toán quản trị ngoài ngành kỳ 3 năm 2013: 

slide kế toán quản trị – Cô Phạm Thị Thủy: 

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com