Kế toán tài chính 1

Đề thi KTTC 1 kỳ 3 năm 2018

Đề thi KTTC 1 kỳ 1 năm 2018

Đề thi KTTC 1 năm 2017

Đề thi KTTC 1 năm 2016

Đề thi kế toán tài chính 1 kỳ 3/2015

Đề thi kế toán tài chính 1 kỳ 3/2013

Đề thi kế toán tài chính 1 kì 3/2012: 

Slide kế toán tài chính 1 – cô Hà Linh

Bài ôn tập kế toán tài chính 1

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com