Kế Toán Tài Chính 3

Đề thi KTTC 3 kỳ 3 năm 2018

Đề thi KTTC 3 kỳ 1 năm 2018

Đề thi KTTC 3 kỳ 3 năm 2017

Đề thi KTTC 3 kỳ 1 năm 2017

Đề thi kế toán tài chính 3 năm 2016

Đề thi kế toán tài chính 3 kỳ 3/2015

Slide KTTC 3

Bài tập KTTC3

 

 

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com