Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành

Cấu trúc đề: 4 câu đề cương bên dưới

câu 1: giải thích từ viết tắt

câu 2 và câu 3: lý thuyết

câu 4: bài tập

(tất cả đều có hết trong đề cương phía dưới)

Đề cương: 

Đề thi – đề 4

Đề thi – đề 1 kỳ 3 năm 2013

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com