Kinh doanh quốc tế (CN)

Đề thi kinh doanh quốc tế 1 kỳ 1 năm 2018

Đề thi Kinh doanh quốc tế 1 kỳ 1 năm 2017

Đề thi Kinh doanh quốc tế 1 kỳ 3 năm 2013 

26 câu hỏi ôn tập KDQT 1 có đáp án

Đề thi Kinh doanh quốc tế 2 kỳ 1 năm 2014

Slide kinh doanh quốc tế 2

 

 

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com