Kinh tế đầu tư (ngoài ngành)

Link tổng hợp

Đề thi gồm 4 câu lý thuyết (trong đó có nhiều phần liên hệ thực tế), 1 câu bài tập (1 điểm), được sử dụng tài liệu

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi năm 2017

Đề thi KTĐT kỳ 3 năm 2016

Đề thi KTĐT kỳ 3 năm 2015 

Tổng hợp đề thi KTĐT kỳ 1 năm 2015

Tổng hợp đề thi KTĐT 2tc kỳ 3 năm 2014

Đề thi KTĐT 2tc K54 kỳ 1 năm 2014

Đề 11 kỳ 1 năm 2014

 

 

 

 

Câu hỏi, bài tập và đề cương KTĐT

 

Slide kinh tế đầu tư chương 3

Slide kinh tế đầu tư

Đề cương ôn tập Kinh tế đầu tư 2012 – cô Thủy

Đề cương khác

Đáp án đề cương KTĐT cô Thủy

Đáp án đề cương 20 câu

Đề cương ôn tập kinh tế đầu tư (Mới)

 

 

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com