Kinh Tế Nông Nghiệp

Hình thức thi

Kinh tế nông nghiệp 

CẤU TRÚC ĐỀ :  3 CÂU ĐÚNG SAI GT, 3 CÂU TỰ LUÂN, 90′ có đc sd tài liệu (?)

KTNN 2tc:  đề có 4 câu tất cả, 2 câu 2 điểm là đúng sai giải thích, 2 câu 3 điểm là đúng sai, hoặc chọn đáp án với nêu nội dung và liên hệ thực tế

—————————————————-

Đề thi Kinh tế nông nghiệp I 4tc kỳ 1/2014

1. Nêu biện pháp quan trọng nhất để sử dụng hợp lý quỹ ruộng đất nông nghiệp VN?
2. Nếu biện pháp quan trọng nhất để phát triển nông nghiệp bền vững ở VN?
3. Năng lực KHCN nông nghiệp gồm những nội dung gì? Nêu các biện pháp để phát huy năng lực KHCN nông nghiệp?
4. “Trong mọi giai đoạn, nông nghiệp luôn là yếu tố duy nhất cung cấp đầu vào cho công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến.” Nhận định đúng hay sai? Vì sao?

———————————————

Tài liệu

Đề thi KTNN 2tc kỳ 1 2017-2018

Đề thi KTNN 2tc kỳ 3/2016

Đề thi KTNN kỳ 1/2016

Đề thi KTNN kỳ 3/2015

Đề thi KTNN kỳ 3/2014

Đề thi KTNN kỳ 2/2014 (kỳ hè)

Đề thi KTNN  kỳ 1/2014

Đề thi KTNN  kỳ 3/2013

Đề thi KTNN  kỳ 2/2013

Đề thi KTNN  kỳ 1/2013

Giải để thi KT Nông nghiệp

Nội dung ôn tập

Đề cương KTNN – 43 câu có giải

Đề cương KTNN (có giải)

Câu hỏi Đ/S KTNN có giải thích

Slide và đề cương kinh tế nông nghiệp

Slide Kinh tế nông nghiệp – thầy Hùng

Slide KTNN

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com