Kinh tế và chính sách phát triển vùng

lý thuyết có các dạng
-các tiêu chí phân vùng ,ưu nhược điểm của từng tiêu chí
– phân tích các chính sách phát triển đô thị ở nước ta

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi kỳ 3/2015 (Ngày thi 23/11/2015)

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com