Kinh tế và quản lý công nghiệp

Hình thức thi: được sử dụng tài liệu

nếu down về bị lỗi font thì chứng tỏ máy bạn chưa cài đủ font, bạn down font này về cài đặt là ok: download

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề cương

Đề thi

Đề kiểm tra

Slide – Cô Đặng Thị Kim Thoa

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com