Luật hàng hải quốc tế

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Vận đơn. Hình thức phát hành vận đơn.
Đặc điểm pháp lý của vận đơn.
Các loại hợp đồng thuê tàu và định nghĩa.

Nêu nội dung và phân tích các đặc thù của hàng hải quốc tế. 4diem

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com