Lý thuyết trò chơi (CN)

lý thuyết trò chơi: http://www.mediafire.com/?1nl334x652nymes

Game Theory For Applied Economists – Robert Gibbons: http://www.mediafire.com/?0u6ukvajbm8vd3v

slide chuyên đề 1- lí thuyết trò chơi- sự tồn tại Cân bằng nash: http://www.mediafire.com/?cdh7k78vqm59f6d

Đề thi kỳ 3 năm 2013:

http://www.mediafire.com/?2uu511q4276fec3

http://www.mediafire.com/?llfdb2yzdwjjf79

Giải đề thi kỳ 3 năm 2013

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com