Marketing chiến lược

Đề thi kỳ 1/2016 (ngày thi 26/5/2016)

câu 1.So sánh công thức D-C-D với Quá trình tạo ra và cungứng giá trị cho khách hàng.

câu 2. .Hãy phân tích các định hướng chiến lược cho quyết định về sản phẩm trong marketing

Đề thi kỳ 1 năm 2017 (ngày thi 8/5/2017)

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (Ngày thi 2/6/2015)

Đề cương mar chiến lược

Slide cô Phạm Thị Huyền

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com