Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Đề 2 Kỳ 1 năm 2018

Đề 2 K51
Đề 3 K51
Đề 4 K51

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com