Mô hình toán kinh tế

4 đề thi mô hình toán kinh tế

Đề kiểm tra

Đề thi Mô hình toán kinh tế 4tc kỳ 3 năm 2013

Đề thi kỳ 1/2013: 

Đề thi khác: 

Bài tập mô hình toán kinh tế

Tài liệu mô hình toán kinh tế – Thầy Lê Anh Đức:

Tài liệu mô hình toán

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com