Ngân hàng phát triển

Đề thi kỳ 3/2015

Đề thi năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi kỳ 1 năm 2014

Đề thi kỳ 1/2014 (ảnh)

Đề thi kỳ 3/2012, kỳ 1/2013:
http://www.mediafire.com/?wuegw34s4j995xm
http://www.mediafire.com/?y6xoapxndux95ij

Đề thi kỳ 3/2013:
http://www.mediafire.com/?ytinot40tfoojl1
http://www.mediafire.com/?k13f93q0omg451g

Bài tập và bài giải NHPT
http://www.mediafire.com/?mug00ajc13w75ky

Đề cương NHPT (23 câu)
http://www.mediafire.com/?fsyh7dpzoynlyc2

Các VBPT và tài liệu khác:
http://www.mediafire.com/?krbmzl3821vr4x6

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com