Nghiệp vụ hải quan

Cấu trúc đề thi
Câu 1: 4 câu trắc nghiệm a b c d
Câu 2: 6 câu Đ/S giải thích
Câu 3, 4: tự luận

Đề cương nghiệp vụ hải quan 1 – 13 câu (2016)

Đề thi: 

Đề thi nghiệp vụ HQ 2tc kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi kỳ 3 năm 2013: 

Slide, bài giảng: 

Bài tập tính trị giá thuế

Đề cương: 

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com