Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

share by: Maik Hoàng Ngọc Mai

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (ảnh)

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi kỳ 1 năm 2014

Đề thi kì 3 năm 2011: 

Đề kiểm tra kì 3 năm 2011: 

Đề cương NHTW full: 

Tài liệu các NV của NHTW: 

slide và tài liệu NHTW – cô Quế

Bài tập chương 4:

Đề cương khác: 

Tài liệu khác: 

Đề thi kỳ 3/2013 (Ngày thi 20/12/2013)

1.tại sao lại sử dụng hợp đồng mua lại trong nghiệp vụ thị trường mở
2.bình luận về chính sách tiền tệ của NHNN VN trong 2011-2012
3.bài tập tính lãi suất thống nhất vs riêng lẻ
4.giải thích lý do và nguyên tắc sử dụng mục tiêu trung gian trong thực thi chính sách tiền tệ

Tổng hợp đề thi kì 3/2012 (ngày thi 22/12/2012)

1,so sánh giám sát từ xa, thanh tra tại chỗ

2, trong các kênh phat hành tiền, kênh nào gây ra lạm phát nhất

3, mục tiêu hoạt động, mục tiêu tgian

Bình luận thực trạng chính sách tiền tệ 2011-2012

Tổng hợp đề thi kì 1/2013 (ngày thi 20/5/2013)

Đề 10:

1. “NHTW là người cho vay cuối cùng của các NHTM”. Liên hệ vai trò của NHNN Việt Nam. (3 điểm)

2. Mục đích dự trữ ngoại hối? Liên hệ hoạt động quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam. (2 điểm)

3. Bình luận việc NHNN quy định trần lãi suất huy động tiền gửi ngắn hạn là 7,5%/năm và trần lãi suất cho vay là 13%/năm.(2 điểm)

4. Bài tập đấu thầu lãi suất phân biệt (3 điểm): NHNN bán trái phiếu chính phủ, có kỳ hạn 2 năm, cho lãi suất phát hành, giá trị trong bảng là mệnh giá của GTCG, phải tính thời hạn còn lại của GTCG. 5 ngân hàng, 4 mức lãi suất, yêu cầu tính lãi suất trúng thầu, khối lượng trúng thầu, giá thanh toán, giá mua lại.

– bình luận việc thực thi CSTT của NHNN VN từ năm 2012 đến nay

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com