Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

share by: Maik Hoàng Ngọc Mai

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (ảnh)

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi kỳ 1 năm 2014

Đề thi kì 3 năm 2011: 

Đề kiểm tra kì 3 năm 2011: 

Đề cương NHTW full: 

Dạng bài tập thi

Tài liệu các NV của NHTW: 

slide và tài liệu NHTW – cô Quế

Bài tập chương 4:

Đề cương khác: 

Tài liệu khác: 

 

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com