Phân tích báo cáo tài chính

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017 

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề 112
Đề 412

Đề thi Kỳ 3 năm 2013

đề thi kì 3 năm 2012: 

đề thi trắc nghiệm: 

Slide

Slide thầy Phạm Xuân Kiên

Slide thầy Trần Trung Tuấn

Slide cô Nguyễn Thị Minh Phương

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com