Phân tích đầu tư

Hình thức thi

Đề có 3 câu (1 câu lý thuyết và 2 câu bt)

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kì 1/2013

Ảnh đề thi

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com