Phân tích thống kê nhiều chiều

Đây chính là môn Thống kê thực hành K53 về trước

Đề thi 2018

Đề thi Phân tích thống kê nhiều chiều

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com