Phân tích thống kê nhiều chiều

Đây chính là môn Thống kê thực hành K53 về trước

Đề thi Phân tích thống kê nhiều chiều

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com