Phương pháp NC trong lĩnh vực KT-XH

Đề thi không sử dụng tài liệu

Đề thi kỳ 3 năm 2016

  • câu 1: nêu ví dụ về phân tích định tính. Ứng dụng phân tích định tính trong đề tài như thế nào? pp ptich định tính cần lưu ý điều gì
  • câu 2: ví dụ về hiện tượng đạo nghiên cứu? nêu định nghĩa và cách phòng tránh

Đề thi kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ 1 năm 2016

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Slide PPNC KTXH thầy Toại

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com