Phương pháp nghiên cứu kinh doanh

tổng hợp đề thi PP nghiên cứu kinh doanh kỳ 3 năm 2013

http://www.mediafire.com/?nx0b5lyavx8aac7

Ảnh đề thi (Giống đề thi hệ chính quy)

http://www.mediafire.com/?4a4sj71l2vb7ynh

http://www.mediafire.com/?5rfr50sqo9c5o1c

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com