Quản lý tài nguyên và môi trường (CN)

đề cương, câu hỏi ôn tập: 

tài liệu: 

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com