Quản trị chất lượng

Hình thức thi

 líthuyết có trắc nghiệm đúng sai, k nhớ có giải thích ko ấy.

2 câu tự luận và 1 bài tập 4d

bài tập nhớ nhận xét

nói chung là may thì vào đề có sẵn trong giáo trình

Đề thi

Đề thi QT chất lượng 3tc kỳ 3/2016

 1. 1. Nêu 20 câu hỏi nhằm đáh giá chất lượng về 1 dịch vụ bạn sử dụng.
 2. 2. Có mqh tốt vs nhà cung cấp có thể đem lại sự thỏa mãn kh cao hơn
 3. 3. Phỏng vấn là pp tốn kém nhưng độ tin cậy cao

Đề thi QT chất lượng 2tc kỳ 3/2016

 • câu 2: Nguyên tắc ;lợi ích vai trò của ISO 9000. Vì sao các doanh nghiệp ngày nay lại quan tâm đặc biệt đến chất lượng sản phẩm.
 • Câu 1:
  1.1 để đánh giá chất lượng sản phẩm có 6 tiêu chí cơ bản.
  1.2 Mục tiêu của QTCL là phấn đấu đạt chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất.
  1.3. doanh nghiệp áp dụng ISO 9000 là do sức ép từ cơ quan nhà nước.
  1.4. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được nhu cầu tiềm ẩn củ khách hàng thì khách hàng sẽ không chấp nhận sản phẩm.
  1.5. Vai trò của lãnh đạo quyết định thành công của hệ thống chất lượng toàn diện.
  1.6. triết lý của Deming là thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm ….

Đề thi kỳ 3/2013 (ngày thi 26/12/2013): https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/600796759975047

Đề thi QTCL 3tc kì 1 năm 2013 (ngày thi 11/5/2013)

Đề thi QTCL 3tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 6/12/2012)

Quản trị chất lượng (chuyên ngành)

3 câu lý thuyết

1, bản chất của quản trị nói chung và quản trị chất lượng nói riêng.

2, trình bày cấu trúc chất lượng của sản phẩm, dịch vụ.

3, so sánh gmp và gap1 câu bài tập: kiểm soát dạng thuộc tính p

time: 90p

 

Tài liệu

        

Các bài tập, trả lời tình huống

Tài liệu khác

Tài liệu học

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com