Quản trị công nghiệp

Đề thi kỳ 3 năm 2013

Câu 1: (2đ) lấy ví dụ về đa dạng hóa kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp. Từ đó nêu nhân thức của anh (chị) về đa dạng hóa sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Câu 2:(2đ) Khả năng của mỗi doanh nghiệp có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp đúng hay sai (ko cần giải thích)
Câu 3:(2Đ) Nêu các chỉ tiêu xác định quy mô doanh nghiêp công nghiệp. Ưu, nhược điểm của các chỉ tiêu
Câu 4( 4 đ): Bài tập về chi phí thực hiện thấp nhất, đơn giản lắm

Slide Quản trị công nghiệp – Cô Thoa

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com