Quản trị hậu cần

Đề 10 thi ngày 15/12/2018

Đề thi Quản trị hậu cần kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi Quản trị hậu cần kỳ 1 năm 2017

Đề thi quản trị hậu cần năm 2016

Tổng hợp đề thi Quản trị hậu cần các năm

Slide quản trị hậu cần – thầy Trần Mạnh Linh

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com