Quản trị tác nghiệp 1

Đề thi quản trị tác nghiệp 1 kỳ 1 2017-2018

Đề thi quản trị tác nghiệp 1 kỳ 3 năm 2016

Đề thi QTTN 1 năm 2016 (hệ VHVL)

Đề thi quản trị tác nghiệp 1 K54 kỳ 3 năm 2014 (ngày thi 27/11/2014)

Đề cương QT tác nghiệp

slide Quản trị tác nghiệp

Đề kiểm tra QTTN 2

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com