Quản trị tài chính quốc tế

Đề thi Quản trị tài chính quốc tếkỳ 1 năm 2018

Đề thi Quản trị tài chính quốc tế kỳ 3 năm 2014

Đề thi Quản trị tài chính quốc tế kỳ 2 năm 2012

Slide Quản trị tài chính quốc tế – ThS. Hoàng Thị Lan Hương

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com