Thống kê chất lượng

trắc nghiệm đúng sai thì có xác định xem hệ số chi phí thuộc loại số tương đối nào, nhiệm vụ của thống kê chất lượng, yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của đo lường
đúng sai giải thích có:

1, tỷ trọng của chi phí bị ảnh hưởng bởi quy mô sản xuất;

2, trong phân tích chất lượng sản phẩm có thể sử dụng cả ba phương pháp: phân tích tỷ trọng, bậc phẩm cấp bình quân và giá bình quân phẩm cấp

bài tập vào phần kiểm định 2 ý

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com