Thống kê kinh doanh

Phần Câu hỏi đúng sai giống đề Nguyên lý thống kê

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Giải đề thi, tải tại đây

Đề thi kỳ 1 năm 2018 (3tc)

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi thống kê kinh doanh 2016

Đề kiểm tra thống kê kinh doanh 2016

Cấu trúc đề thi  (upade tháng 12/2015)

Đề kiểm tra thống kê KD (tháng 12/2015)

Đề thi TKKD kỳ 3 năm 2015 (update)

Slide thống kê kinh doanh (mới)

Đề thi Thống kê kinh doanh 2

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com