Thuế quốc tế

Hình thức thi

đề thi gồm 2 phần,

1 phần lý thuyết : lựa chọn 6/8 câu đúng sai và giải thích (3 điểm) (ví dụ: bán phá giá luôn luôn tác động xâu đến nước xuất khẩu, đầu tư trực tiếp và gián tiếp đều phải xác định nghĩa vụ thuế và nộp thuế….)

1 câu phân tích 2 điểm (ví dụ: phân tích bản chất hội nhập kinh tế quốc tế đối với phân công lao động quốc tế và phúc lợi xã hội của các quốc gia hội nhập)

Phần 2: bài tập chọn 2/3 bài cơ bản có trong thông tư 66 và 133

Đề thi kỳ 3 năm 2013

Lí thuyết đề 4: về bán phá giá, đối tượng thường trú, phương pháp chia lợi nhuận. Bình luận ý kiến hội nhập quốc tế ảnh hưởng tới thuế trực tHình thức thi

đề thi gồm 2 phần,

1 phần lý thuyết : lựa chọn 6/8 câu đúng sai và giải thích (3 điểm) (ví dụ: bán phá giá luôn luôn tác động xâu đến nước xuất khẩu, đầu tư trực tiếp và gián tiếp đều phải xác định nghĩa vụ thuế và nộp thuế….)

1 câu phân tích 2 điểm (ví dụ: phân tích bản chất hội nhập kinh tế quốc tế đối với phân công lao động quốc tế và phúc lợi xã hội của các quốc gia hội nhập)

Phần 2: bài tập chọn 2/3 bài cơ bản có trong thông tư 66 và 133

Đề thi kỳ 3 năm 2013

Lí thuyết đề 4: về bán phá giá, đối tượng thường trú, phương pháp chia lợi nhuận. Bình luận ý kiến hội nhập quốc tế ảnh hưởng tới thuế trực thu, gián thu

Đa phần trog sbt,bt vào bài 4,8,26,27.

phần trắc nghiệm đúng/sai giải thích và Bài tập giống sách bài tập (chỉ thay số) giống y hệt sách bài tập, 1 câu liên hệ thực tế (1 điểm)

slide

Slide thuế quốc tế – TS.Phan Hữu Nghị

Slide – TS.Nguyễn Thị Kim Dung

Tài liệu khác

Slide thảo luận các nhóm

Tài liệu thuyết trình của các nhóm

Bài tâp phần chuyển giá (không có đáp án

Tài liệu tổng hợp

hu, gián thu

Đa phần trog sbt,bt vào bài 4,8,26,27.

phần trắc nghiệm đúng/sai giải thích và Bài tập giống sách bài tập (chỉ thay số) giống y hệt sách bài tập, 1 câu liên hệ thực tế (1 điểm)

slide

Slide thuế quốc tế – TS.Phan Hữu Nghị

Slide – TS.Nguyễn Thị Kim Dung

Tài liệu khác

Slide thảo luận các nhóm

Tài liệu thuyết trình của các nhóm

Bài tâp phần chuyển giá (không có đáp án

Tài liệu tổng hợp

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com