Đề thi gần giống vs môn Kinh tế bảo hiểm của K53, do đó các bạn nên tham khảo thêm môn này

Đề thi kỳ 1 năm 2016

Đề thi kỳ 1 năm 2014 (word)
Đề thi kỳ 1 năm 2014 (ảnh)

Bài tập bảo hiểm TM có giải

Đề cương bảo hiểm