Đề thi BHXH 1 kỳ 3 năm 2020

Slide BHXH – ThS Phan Anh Tuấn

file nén -> Link down 

bao gồm
+ slide BHXH
+ đề cương BHXN
+ ôn tập BHXH
+ các tài liệu khác