Hình thức thi

bạn nào biết hình thức thi môn này ra sao thì cmt bên dưới nhé

đây là đề của môn chiến lược kinh doanh của DNTM 3tc thi ngày 1/12/2010

Câu 1: Vì sao doanh nghiệp phải quản trị theo chiến lược? Trình bày các dạng chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp thương mại?

Câu 2: Trình bày các yếu tố cấu thành thế mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp? Vì sao các doanh nghiệp phải quan tâm đến các yếu tổ đó?

Câu 3: Trình bày những khó khăn và thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại?

Câu 4. Các mục tiêu chiến lược của DNTM?. Phương pháp hoạch định?

Ngoài ra:

-Trình bày khái niệm về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại?

– Nội dung phân bổ nguồn lực của doanh nghiệp thương mại?

– Những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Tài liệu: 

Đề thi:

Đề 4 22-5-19

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi kỳ 2 năm 2013

Tài liệu khác: 

Câu hỏi thực tế

Chiến lược kinh doanh của vinamilk

Đề cương

Đề cương khác (20 câu có đáp án)

Đề cương