slide

Slide chiến lược kinh doanh – TS  Bùi Đức Tuân

Slide chiến lược kinh doanh – PSG.TS Nguyễn Ngọc Sơn

Đề thi Chiến lược kinh doanh 4tc kỳ 3 năm 2013 (ngày thi 7/12/2013)

Đề 1 (đề thi gồm 3 phần)
Phần 1: đúng sai giải thích 5d 6 câu:
– câu 1: Ma trân Mc-Kinsey có phải là để đưa ra chiến lược kinh doanh không
– câu 2: (quên)
– Câu 3: chiên lược cạnh tranh giá rẻ có phải có một thị trường phân đoạn thị trường lớn không?
– Câu 4: có phải lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là sử dụng dịch vụ và mặt hàng có giá rẻ không?
– Câu 5: những doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường trước sức ép cạnh tranh thì nên chọn chiến lược đa quốc gia không?
– Câu 6: chiến lược gì gì ấy (không nhớ) có phải chiến lược cạnh tranh cấp đơn vị không
phần 2: trắc nghiệm: 4 câu lý thuyết(phần này không nhớ vì đi hỏi), 2 câu bài tập về ma trận BC- cho một bảng số liệu về ma trận BCG rồi có 2 câu hỏi :
– thị phần của ngành A là bao nhiêu
– Ngành nào là ngôi sao trong bảng ma trận BCG
phần 3: về bài tập tình huống giống hệt trong sách giáo khoa (bài tập về tôn hoa sen)
– chiến lược kinh doanh của tập đoàn tôn hoa sen là gì
– đâu là cơ sở để tôn hoa sen thành công trên thị trường (hình như là thế này)
– chiến lược của tập đoàn hoa sen để vượt qua thời kỳ khó khăn là gì

Đề 2

1. Ma trận BCG dùng để phân tích các chiến lược cạnh tranh. Sai
2. về chuỗi giá trị.
3. về mà trân ADL.
4 chiến lược khác biệt hóa phân cấp nhiều thị trường=> sai.
đề nào cũng có 2 câu về ma trân BCG là tính thị phần tương dối và xác định xem sản phẩm nào thuộc ô nào trong 4 ô.
Bài tập cho một doạn về doanh nghiệp Tôn Hoa Sen rồi xác đinh chiến lược cạnh tranh, doanh nghiệp đã tận dụng lợi thế nào để vượt qua khủng hoảng, xác đinh chiến lược phát triển.

Đề 3

1.chiến lược cạnh tranh nhằm trả lời câu hỏi doanh nghiệp nên có mặt trong ngành nào và phân bổ các nguồn lực cho các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp
2. chiến lược tập trung là hệ quả của chiên lược khác biệt hóa k thành công
3. toàn cầu hóa ngăn cản tiêu chuẩn hóa sản phẩm và đồng nhất hóa nhu cầu
4. chuỗi giá trị nhằm đánh giá tác động của môi trường kinh doanh lên DN
5. hội nhập dọc .. mục đích phân tán rủi ro

Updates của bạn Tung Loc:

hôm qua vừa đi thi về xong. không phải dạng đề thế này nhé. CLKD 4TC, môn chuyên ngành Kế hoạch đề thi có 3 phần:
mình đề 4
Phần 1: đúng sai giải thích 5d 6 câu:
– câu 1: Ma trân Mc-Kinsey có phải là để đưa ra chiến lược kinh doanh không
– câu 2: (quên)
– Câu 3: chiên lược cạnh tranh giá rẻ có phải có một thị trường phân đoạn thị trường lớn không?
– Câu 4: có phải lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là sử dụng dịch vụ và mặt hàng có giá rẻ không?
– Câu 5: những doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường trước sức ép cạnh tranh thì nên chọn chiến lược đa quốc gia không?
– Câu 6: chiến lược gì gì ấy (không nhớ) có phải chiến lược cạnh tranh cấp đơn vị không
phần 2: trắc nghiệm: 4 câu lý thuyết(phần này không nhớ vì đi hỏi), 2 câu bài tập về ma trận BC- cho một bảng số liệu về ma trận BCG rồi có 2 câu hỏi :
– thị phần của ngành A là bao nhiêu
– Ngành nào là ngôi sao trong bảng ma trận BCG
phần 3: về bài tập tình huống giống hệt trong sách giáo khoa (bài tập về tôn hoa sen)
– chiến lược kinh doanh của tập đoàn tôn hoa sen là gì
– đâu là cơ sở để tôn hoa sen thành công trên thị trường (hình như là thế này)
– chiến lược của tập đoàn hoa sen để vượt qua thời kỳ khó khăn là gì