Đề thi Chiến lược phát triển 3tc kỳ 1 năm 2017

Tài liệu Chiến lược phát triển kinh tế xã hội (share bởi lớp Quản lý kinh tế 52A)

Đề thi kỳ 1/2016

Câu 1. Yêu cầu phân tích 4 câu nói. Họ sẽ cho ví dụ như : phân tích các nguồn lực ảnh hưởng lợi thế cạnh tranh của tổ chức…. Sẽ có các câu để mh phân tích. Liên quan đến mô hình kim cương, 5 nguồn lực cạnh tranh, swot, bản đồ chiến lược, chiến lược khu vực công..
Câu 2. Đúng sai giải thíc (4 câu)
Câu 3. Phân tích 1 vde và cho ví dụ mh hoạ: ví dụ: chiến lược phát triển công nghiệp
Câu 4. (2,5đ) phân tích 1 vde lớn.
Ko có trắc nghiệm mà toàn ptich nên cần đọc kĩ và hiểu

Đề thi

Đề kì 2 năm học 2012 (kì hè)

Câu 3đ

Thảo luận và phân tích môi trường bên ngoài trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp

Câu 3đ:

Phân tích vai trò và ý nghĩa của các bên liên quan trong chiến lược. Các bên liên quan tác động như thế nào đến sự hoàn thành sứ mệnh và tới giá trị của một tổ chức.