Share đề thi công tác quốc phòng kỳ 1 năm 2019 K60 (Ngày thi 12/6/2019)

Share đề thi công tác quốc phòng kỳ 3 năm 2018 K60 (Ngày thi 11/1/2019)

Share đề thi công tác quốc phòng kỳ 1 năm 2018 K59 (Ngày thi 14-15/6/2018)

Share đề thi công tác quốc phòng kỳ 3 năm 2017 K59 (Ngày thi 16,17/1/2018)

Share đề thi Công tác quốc phòng kỳ 1/2017 K58 (Ngày thi 14-15/6/2017)

Đề cương Công tác quốc phòng thẩy Cẩm (tháng 1/2016)

Share đề thi Công tác quốc phòng kỳ 3/2016 K58 (Ngày thi 16-17/1/2017)

Share đề thi Công tác quốc phòng kỳ 1/2016 K57 (Ngày thi 21-22/6/2016)

Share đề thi Công tác quốc phòng kỳ 3/2015 K57 (ngày thi 11,12/1/2016)

Share đề thi Công tác quốc phòng kỳ 1/2015 K56 (Ngày thi 2/6/2015)

Share đề Công tác quốc phòng kỳ 1/2014 K55 (ngày thi 14/6/2014)

Share đề Công tác quốc phòng kỳ 3/2013 K55 (ngày thi 3-4/1/2014)

Part 1 

Part 2

Tổng hợp đề thi Công tác quốc phong K54 kì 3/2012 (ngày thi 6/1/2012):http://www.facebook.com/note.php?note_id=462179420503449

Ôn thi Công tác quốc phòng

tài liệu thi công tác quốc phòng (phao): http://www.mediafire.com/?zdecgnnz6g0rs2f

share đề công tác quốc phòng kỳ 1/2013 (ngày thi 10/6/2013): https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/513977018657022