Dân số phát triển(3tc) :90 phút

được sử dụng tài liệu

1 câu bài tập(5đ) : 3 – 4 ý nhỏ

2 câu lí thuyết ( 1c 2đ, 1c 3đ)

Đề cương ôn tập dân số phát triển

Câu hỏi ôn tập (update)

Tài liệu ôn thêm

Giáo trình (update)

Tài liệu dân số phát triển

Đề thi:

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 2017-2018

Đề thi DSPT 2tc kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi năm 2013

Đề thi kỳ 3/2013

Đề thi Dân số phát triển (3tc) kì 3 năm 2012 (ngày thi 12/12/2012)

Đề 1 l

ý thuyết:

câu 1:trình bày thực chất, ưu nhược điểm của các bước dự báo dân số theo phương pháp toán.Các hàm số toán học và minh họa bằng các ví dụ

câu 2:ảnh hưởng của di dân đến dân số, liên hệ với Việt nam

bài tập: tuổi thọ trung bình

Đề 2

Lý thuyết

1.trình bày các chỉ tiêu và yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu dân số theo giới tính,nêu một vài câu bình luận ngắn gọn và thực tế ở Việt Nam.

2.Trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của di dân,ví dụ ,bình luận ,ở nứơc ta

Bài tập dự đoán dân số sau 10 năm,tính tỉ suất sinh thô,có bảng số liệu.

 

Đề 3

Bài tập:

1. cho nhóm tuổi, p, SRx, ASFRx tính CBR, DR, GFR, TFR, nhận xét

2. Dữ liệu câu trên, cho thêm xác suất sinh con trai, Lfx, tính NRR, nhận xét, vẽ bđồ ASFRx rồi nhận xét

Lý thuyết:

3. Các chỉ tiêu và yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu dsố theo tuổi, liên hệ thực tiễn

4. Ảnh hưởng của di dân tới cung lđ. Lhệ thực tiễn

Đề 4

bài 1.2 đề về dự báo dân số

bài 3.các chỉ tiêu và các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu giới tính.lấy vd việt nam và bình luận

bài 4. khái niệm và các đặc trưng cơ bản của di dân.bình luận và cho vd.

đề 5

bài tập bảng sinh nhưng khá lắt léo, cho dân số nữ, tỉ lệ nam, số trẻ em sinh ra.tính chỉ số phụ thuộc, CBR, GFR, TFR, nhận xét chế độ tái sản suất dân số

lý thuyết :

3.các chỉ tiêu đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu theo giới tinh.

4. các đặc trưng của di dân, cả 2 câu đều lấy ví dụ minh họa, liên hệ với thực tế việt nam

Đề 6

câu 3: vai trò và sự cần thiết nghiên cứu dân số. bình luận ngắn gọn và cho ví dụ minh họa về tình hình nghiên cứu dân số ở VN

câu 4: khái niệm và các đặc trưng cơ bản của di dân. Cho ví dụ về tình hình di dân của VN

Đề 7

Câu 1: cho tuổi khảo sát x, Px, Sx, NMRx năm kỳ DB ngày 1-7-2010. Y/c: dự báo dân số vào 1-7-2020

Câu 2: với đk cho như câu 1, y/c: Tính CBR trung bình năm kỳ dự báo. Tính tốc độ gia tăng dân số tb năm kỳ dự báo 2010-2020

Câu 3: nêu chỉ tiêu và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu giới tính. Cho một bình luận ngắn và minh họa thực tế VN

Câu 4: KN và các đặc trưng của di dân. Bình luận, và nêu thực tế ở VN

Đề 8

1) chỉ tiêu và các yếu tố tác động tới cơ cấu giới tính. Ví dụ minh họa và thực tế Vn.

2) các đặc trưng cơ bản của di dân. Bình luận ngắn và thực tế Vn

Đề 9

câu 1 và câu 2:bt tính tỷ lệ phụ thuộc, CBR, GFR, TFR, về dự báo

câu 3: trình bày những chỉ tiêu và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu dân số theo giới tính. lấy VD và bình luận

câu 4: trình bày các đặc trưng cơ bản của di dân. Lấy VD và bình luận