Tài liệu

tài liệu địa lý kinh tế full

Đề thi 

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018 (Ngày thi 6/1/2018)

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (5/6/2015)

đề thi kì 1 năm 2013 (ngày thi 15/5/2013)

Đề thi kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi 21/12/2013)

đề thi kì 3 năm 2012

Ảnh đề thi