Hình thức thi

+ gồm 2 phần I .trắc nghiệm: 25 câu ( 5đ)

II. Tự luận(đưa ra 1 đề tài để mình đặt các kiểu câu hỏi…)

câu 1 (1đ)

câu 2 ( 4đ)

Lưu ý: Môn thi được dùng giáo trình và vở ghi – Thi 60 phút

 

Tài liệu

Đề thi

Đề thi kỳ 3/2015

Đề thi kỳ 1/2014

Đề thi kỳ 3/2013 dạng ảnh 

Đề thi kì 1/2013 (ngày thi 20/5/2013)

Đề thi kì 1/2013 dạng ảnh

Đề thi kì 3/2012 (ngày thi 7/12/2012)

 

Điều tra xã hội học

Slide 

Slide cô Mai

Slide cô Trần Thị Bích

phần tự luận cơ bản như thế này:

1. Cho 1 chủ đề nghiên cứu, yêu cầu sinh viên đặt tên.

2. Xác định mục đích điều tra

3. Xác định nội dung điều tra

4. Phân tích để xác định đối tượng và đơn vị điều tra

5. Đặt 4 câu hỏi trong đó 2 câu sự kiện hoặc tri thức, 2 câu thái độ hoặc động cơ. Xác định thang đo cho từng câu.

một số câu riêng lẻ:

-thái độ với người có HIV

-sở thích tiêu dùng

-câu tự luận: đề tài: nhu cầu đào tạo trực tuyến

-nước sinh hoạt

-hoạt động thư viện

-chủ đề Luật giao thông đường bộ. Đặt tên đề tài, xác định đối tượng, đvị điều tra, xác định 1 số nội dung chính của cuộc điều tra, đặt 4 câu hỏi, 2 câu về sự kiện hoặc tri thức, 2 về quan điểm hoặc thái độ, xác định thang đo cho các câu