Đề thi kỳ 3/2016

Câu 1 : hiểu thế nào là định giá tài nguyên . Cho ví dụ
Câu 2 : những điều kiện tự nhiên nào có ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị tài nguyên . Cho ví dụ minh họa
Câu 3 : các nguyên tắc định giá tài nguyên . Hiểu thế nào là nguyên tắc cạnh tranh / hoà hợp . Vd minh họa
Câu 4 : a, hiểu thế nào là phương pháp tcm . Nêu ưu nhược điểm
b, ví dụ về 1 phương pháp định giá tài nguyên